SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Vår förening

Götaholms BK är en ideell förening i Gamlestan. Föreningen har som mål fostra spelare till att vara goda medborgare och klubbmedlemmar vilket innebär en bra klubbkänsla och gott kamratskap. Vi ska visa hänsyn mot alla medmänniskor oavsett om det är medspelare eller motståndare. Spelare och ledare i Götaholms BK ska visa hänsyn och ödmjukhet. Klubben ska utveckla sina spelare till goda utövare inom av sin idrott, och forma lagspelare. Götaholms BK ska vara tillgänglig för alla och klubben skall bidra till samhällsnyttiga värderingar, samt ge de aktiva ett bättre, roligare och friskare liv. Klubbens filosofi är att aldrig leva över sina tillgångar och att varje medlem skall stödja klubben på bästa sätt.

 

Rasism, mobbing och allas lika värde 

Götaholms BK tar avstånd från och vill motverka rasism och främlingsfientlighet. Götaholms BK tar även avstånd från all form av mobbning, våld och diskriminerande handling.  Vi motsätter oss också användandet av svordomar, könsord eller andra nedsättande uttryck om eller till varandra. Våra ledare och spelare ska vara förebilder och hos oss är alla välkomna oavsett härkomst eller sexuell läggning.

 

Doping

Riksidrottsförbundets policy kring doping gäller för alla medlemmar i Götaholms BK.

 

Övergångar

Götaholms BK ställer sig bakom Göteborgs fotbollförbunds övergångspolicy.

 

Alla aktiva spelare och ledare i klubben ska betala medlemsavgift och träningsavgift.  Spelare som inte har betalt in sin spelaravgift får inte delta i träningar eller matcher, vare sig i sammandrag, serie-, cup- eller turneringsspel.

Våra medlemmar

Alla aktiva spelare och ledare i klubben ska betala medlemsavgift och träningsavgift.  Spelare som inte har betalt in sin spelaravgift får inte delta i träningar eller matcher, vare sig i sammandrag, serie-, cup- eller turneringsspel. 

 

Alla som har betalt sin medlemsavgift och träningsavgift är försäkrade hos Folksam enligt SvFF licensförsäkring då de deltar i av Götaholms BK arrangerad träning, match eller andra aktiviteter. Detta gäller såväl spelare som ledare. Ur ett rent försäkringsperspektiv är det viktigt att den som drabbas av en skada i vår verksamhet söker vård och får den dokumenterad (journalförd) hos vårdgivare som är godkänd av Försäkringskassan. Kontakta Folksam 020-44 11 11 för mer information gällande spelarförsäkring.

Våra barn och ungdomar

Götaholms BK vill att varje barns och ungdoms bästa alltid sätts i första hand med utgångspunkt i FN:s Barnkonvention om alla barns rättigheter.

 

Götaholms BK vill att alla barn och ungdomar i vår förening ska få vistas i en positiv och trygg fotbollsmiljö där de inte känner rädsla inför att få kritik eller bli negativt bedömda utifrån deras prestationer. I vår förening ska alla behandlas lika oavsett sportslig förmåga.

 

Götaholms BK vill vara en förening som är trygg för barn och ställer krav på att alla som möter barn ska arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier.

 

Götaholms BK vill uppmuntra barn och ungdomar till ett aktivt föreningsliv som bygger på ideellt arbete. Vår förening vill även bidra till vår stadsdel och närområde. Barn och ungdomar mår bra av att utöva flera olika sporter och ska ha rätt att göra detta i andra föreningar än vår.

 

All barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs i Götaholms BK namn ska vara fri från alkohol och andra droger. Detta gäller spelare, ledare, vårdnadshavare och personal vid all tränings- och tävlingsverksamhet, under resor, övernattning mellan matcher, turneringar, träningsmatcher och andra aktiviteter inom ramen för föreningens ungdomsverksamhet.

 

I Götaholms BK ska alla spelare...

 

… alltid visa respekt för medspelare, motståndare, domare, åskådare och funktionärer

… alltid behandla sina kamrater så som han eller hon själv vill bli behandlad

… alltid vara aktsam om material och anläggning samt hålla ordning i föreningens lokaler

… alltid komma i tid till träning och match

… alltid meddela sin tränare om han eller hon inte kan komma till sitt lags match, träning eller annan aktivitet

Våra ledare

Götaholms BK:s ledare är vår största resurs. Som ledare i vår förening får man möjlighet att fostra barn och ungdomar till både bättre fotbollsspelare och människor. Vår utgångspunkt är att arbetet som ledare för barn och ungdomar görs ideellt. Götaholms BK har som mål att hjälpa och stötta våra ledare samt att ge dem möjlighet att utbilda sig. Föreningen ska även bidra med resurser, ersättningar och hjälp när det gäller cuper, träningsläger och liknande arrangemang. Vi ser gärna att en ledarstab runt ett lag består av flera ledare. Detta för sprida arbetet på flera och minska belastningen för varje individ. Detta ska i sin tur göra jobbet enklare och mer lustfyllt.

 

Götaholms BK är en breddförening där alla är välkomna. Det finns inget som pekar på ett betydelsefullt samband mellan tidig framgång i barn- och ungdomsidrott och senare framgång inom idrotten. Detta gör att vi inte ska fokusera på resultatet för våra barn och ungdomar.

 

Som ledare i Götaholms BK ska man…

… vara ett föredöme

… visa klubbkänsla

… motverka all form av trakasserier

… vara rättvis och uppmuntra fair play

… vara inläst på föreningens information, historia och olika policy

… hålla disciplin och ordning

… vårda våra gemensamma lokaler och inventarier

… hjälpa till att utveckla Götaholms BK

 

Utöver detta ska ledarna för respektive grupp sköta rapportering av spelarnas närvaro samt hjälpa till att uppdatera sitt lags hemsida och social medier.

 

Götaholms BK:s vill att vår verksamhet ska ledas av ledare med grundläggande kunskap om fotboll samt om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling.

 

Götaholms BK vill vara en förening som är trygg för barn och ställer krav på att alla som möter barn ska arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier. Det är alla ledares ansvar att bidra till att skapa en trygg miljö där det finns så få risker för barnen som möjligt. Ledare i Götaholms BK ska alltid tänka på barnens integritet och trygghet i första hand. Ledarna ansvarar för att alla spelare i träningsgruppen kan garanteras kroppslig integritet i och runt lagets olika aktiviteter.

 

Belastningregister

Enligt lag (2013:852) om registerkontroll, har en förening rätt att begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen. I detta registerutdrag går det att se om personen är dömd för något av de allra grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

 

Ledare för lag med spelare yngre än 18 år ska visa ett utdrag ur belastningsregister. En kontroll av ett registerutdrag ska inte få dokumenteras på något annat sätt än genom en anteckning om att utdraget har visats upp.

 

Utdraget beställer ledaren från polisen. Ledaren lämnar utdraget till förenings ungdomsansvarige eller styrelse. Utdraget ska lämnas i polisen oöppnade kuvert. Kontroll av utdraget genomförs gemensamt med ledaren i fråga närvarande. Utdraget får högst vara 1 år gammalt vid uppvisandet. Enligt lag får en kontroll av registerutdrag inte dokumenteras på annat sätt än en anteckning att utdrag har visats upp. Detta kommer att göras i en förteckning över de ledare som är aktiva inom Götaholms BK. I noteringen kommer det endast framgå att registerutdrag har uppvisats och för vem. Det begärda registerutdraget lämnas tillbaka till berörd ledare efter att kontrollen är utförd. Utdrag ur belastningsregistret förnyas för befintliga ledare var tredje år.

 

Om registerutdraget visar att en ledare har någon form av brottsdom ska beslut om personens lämplighet för att genomföra uppdraget i Götaholms BK tas vid nästa styrelsemöte efter att beskedet blivit känt. Ledaren ska informeras om detta.

Våra användning av sociala medier

Med sociala medier menas sociala nätverkstjänster (så som facebook, instagram, snapchat och twitter), internetforum, en blogg/vlogg, microbloggar, RSS-flöde, sociala bokmärken och liknande.

 

Götaholms BK utgångspunkt är att det är positivt att föreningens namn sprids och syns. Alla lag och medlemmar får använda sociala medier för information och kommunikation om lagets eller föreningens verksamhet. Sociala medier kompletterar föreningens huvudsakliga kommunikationskanal som är vår hemsida.

 

Syftet med lagets användning av sociala medier ska tydligt framgå på startsidan, i beskrivningen eller motsvarande presentation av mediet. Regler för inlägg och forum bör också framgå. Exempelvis “Denna Facebooksida är för medlemmar och anhöriga till laget XX. Vi bemöter varandra med respekt och i god ton.” Givetvis tolereras inte rasism, förolämpning, hot, elaka provokationer, kränkning, mobbning etc. i samband med användandet av sociala medier.

 

Sociala medier som används av ett enskilt lag ska huvudsakligen administreras av en ledare inom Götaholms BK. De som använder sociala medier inom förenings verksamhet företräder Götaholms BK och ska vara införstådda med denna policy.

 

Företrädare för Götaholms BK bör vid användandet av social medier tänka på att…

 

… vara ett bra föredöme för de yngre medlemmarna

… hålla en sansad ton vid diskussion

… använda ett ordentligt och vårdat språk

… hellre informera än diskutera

… undvika att göra reklam för produkter eller tjänster som inte är relaterade till Götaholm BK

Våra föräldrar

De tio föräldrabuden (Göteborgs fotbollförbund)

  1. Kom till träning och match – ditt barn vill det.

  2. Uppmuntra alla spelarna i laget under matchen – inte bara din dotter eller son.

  3. Uppmuntra i både med och motgång – ge inte onödig kritik utan var positiv och vägledande.

  4. Respektera hur tränaren disponerar spelarna – försök inte påverka henne/honom under matchen och sätt Dig in i klubbens policy.

  5. Se domaren som en vägledare – kritisera aldrig hans/hennes bedömning.

  6. Uppmuntra ditt barn att delta – pressa inte.

  7. Fråga om matchen var rolig, spännande och just – inte bara vad resultatet blev.

  8. Se till att ditt barn har förnuftig utrustning – överdriv inte.

 
Sponsorer